Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Om den stivbeinte rabattordninga for pendlarar på den nye bompengefinansierte E18 i Vestfold

Datert: 14.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Ny E18 parsell i Vestfold er tatt i bruk, og den nye bompengefinansierte firefelts motorvegen får berre rosande omtale. Men rabattordningar for pendlarar, som må kjøpe årskort for å få den beste rabattordninga, verkar stivbeint. I praksis vil det si at 5 000 kroner av julelønna vil gå til årskort på arbeidsreiser. Arbeidsgivarar forskotterer og trekker tilbakebetalinga over året.

Kan statsråden medverke til at rabattordninga kan endrast til å gi 50 pst. reduksjon også på andre abonnementstyper?


Les hele debatten