Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til miljøvernministeren

Om hva som vil bli gjort for å redde drikkevannskilden Vansjø, når det i statsbudsjettet ikke er lagt inn midler til en tiltakspakke

Datert: 14.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Høyre fremmet i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 24 for 2000-2001 Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand et forslag om en tiltakspakke for drikkevannskilden Vansjø. Det fikk flertall. Vansjø er drikkevannskilde for 60 000 mennesker. Vansjø ble stengt i høst for bading fordi det ble påvist toksiner. Løftene fra regjeringspartiene i valgkampen var store, men det er ikke lagt inn midler i statsbudsjettet til en tiltakspakke.

Hva vil statsråden gjøre for å redde drikkevannskilden Vansjø?


Les hele debatten