Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å skjerpe beredskapen mot ulovlig rituell slakting, der dyrene for å tilfredsstille en muslimsk skikk påføres store lidelser når de tappes for blod i bevisst tilstand

Datert: 14.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av landbruksminister Lars Sponheim

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Ulovlig rituell slakting og salg av kjøtt til muslimer har vært utbredt i Østfold. Nylig oppdaget Dyrevernsnemnda i Mosseregionen et nytt tilfelle av Halal-slakting. For å tilfredsstille en muslimsk skikk, påføres dyrene sterke lidelser når de tappes for blod i bevisst tilstand i slakteprosessen.

Vil statsråden skjerpe beredskapen mot ulovlig rituell slakting?


Les hele debatten