Spørretimespørsmål fra Torny Pedersen (A) til barne- og familieministeren

Datert: 14.11.2001
Spørsmålet er trukket tilbake

Torny Pedersen (A)

Spørsmål

Torny Pedersen (A): Mange aktører driver barnehager i Norge, og alle gode krefter må forenes for å nå målet om full barnehagedekning. Studentbarnehagene er et viktig bidrag, og får sågar eget tilskudd over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets budsjett. Statsråden har i møte med aktørene sagt at det står ubrukte barnehagepenger på Barne- og familiedepartementets budsjett for inneværende år.

Vil statsråden omdisponere disse pengene til studentbarnehagene, slik at de kan tilby flere barnehageplasser til studentene til en lav pris?


Les hele debatten