Spørretimespørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om tiltak for å skaffe et skikkelig botilbud for studentene ved Oslo- og Akershus-høgskolene, med henvisning til manglende byggetilsagn for studentsamskipnaden

Datert: 08.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): I budsjettet for 2001 ble det bevilget penger til bygging av 1 000 studentboliger. Likevel ble det bare gitt tilsagn til bygging av 911,5 hybelenheter. Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad fikk ikke tilsagn til bygging av noen til tross for at prosjektene ville stå klare til innflytting høsten 2002. Med dette vil dekningsgraden for akershushøyskolestudentene bli på 0 pst..

Hva vil statsråden gjøre for å skaffe studentene ved Oslo- og Akershushøgskolene et skikkelig boligtilbud?


Les hele debatten