Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Om ekspressbussløyve på strekningen Kristiansand-Arendal-Oslo for Risdal Touring AS, som tidligere har fått avslag pga. at toget ikke skal få mer konkurranse

Datert: 13.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Risdal Touring AS i Aust-Agder har i lengre tid arbeidet for å opprette ekspressbuss Kristiansand - Arendal - Oslo. Løyve er tidligere avslått under henvisning til at toget ikke skal få mer konkurranse på denne strekningen. Avslaget representerer et brudd på god konkurransepolitikk og svekker det viktige ekspressbusstilbudet på Sørlandet.

Er det denne Regjeringens politikk å sørge for mest mulig fri konkurranse innen transportsektoren, slik at Risdal Touring AS straks kan få løyve i henhold til selskapets søknad?


Les hele debatten