Spørretimespørsmål fra Gunnar Halvorsen (A) til sosialministeren

Om å medvirke til at den avtalefestede pensjonen ikke skal avkortes for inntekter opptil folketrygdens grunnbeløp

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av sosialminister Ingjerd Schou

Gunnar Halvorsen (A)

Spørsmål

Gunnar Halvorsen (A): Den avtalefestede pensjonsordningen (AFP) gir mulighet til å gå av med pensjon fra 62 år. Mange ønsker å utføre mindre arbeidsoppdrag, men får redusert pensjon dersom inntekten overstiger 4 000 kroner per år.

Vil statsråden medvirker til at AFP-pensjon ikke skal avkortes for inntekter opptil folketrygdens grunnbeløp?


Les hele debatten