Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til samferdselsministeren

Om å forhindre at ny motorveg fra sør inn mot Bergen blir bygd i strid med Grunnloven § 110 b, da kommunen avslår konsekvensutredning og vegkontoret nekter å miljørevidere de 22 år gamle planene

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Hordaland vegkontor og Bergen kommune ønsker å bygge en ny parsell med 4 felt langs søndre innfartsåre. Byggingen pågår etter planer som er 22 år. Med unntak av Fjøsangerkrysset, nekter vegkontoret å miljørevidere planene. Bergen kommune avslår å bruke bestemmelser om konsekvensutredning av planene. Forurensningsproblemene på strekningen er store i dag, og nye felt skal gi 60 pst. økt trafikk innen 2015.

Hvordan vil statsråden forhindre at ny motorveg inn mot Bergen blir bygget i strid med Grunnloven § 110 b?


Les hele debatten