Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om bompengebetalingsfritak for funksjonshemmede med parkeringsbevis, uavhengig av om det kalles bomstasjon eller bomring

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): Etter at bomstasjoner/bomringer har blitt den nye finansieringsmåten for veibygging i Norge, har dette medført store kostnader for funksjonshemmede. I Osloringen er det fritak for funksjonshemmede med parkeringsbevis, mens mange andre steder er det betaling.

Vil statsråden sørge for fritak for denne gruppen, uansett om det kalles bomring eller bomstasjon?


Les hele debatten