Spørretimespørsmål fra Gunn Karin Gjul (A) til justisministeren

Datert: 15.11.2001
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Gunn Karin Gjul (A)

Spørsmål

Gunn Karin Gjul (A): Regjeringen Stoltenberg fremmet høsten 2000 forslag for Stortinget om å lovfeste ordningen med voldsoffererstatning fra staten, samt å øke den maksimale erstatningsutbetalingen per skadetilfelle fra 200 000 kroner til 1 000 000 kroner. Justiskomiteen støttet lovfestingen, og uttalte bl.a. at "Det vil bidra til en ytterligere styrking av voldsofrenes stilling".

Fungerer loven etter intensjonen, eller har lovfestingen tvert imot gjort det vanskeligere for voldsofre å få erstatning?


Les hele debatten