Spørretimespørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til miljøvernministeren

Om å ta initiativ til å stanse Halden-reaktorens testing av MOX-brensel fra Sellafield-anleggene, hvis virksomheten svekker Norges mulighet til å bekjempe atomforurensningen fra Sellafield

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Mener statsråden at det styrker eller svekker Norges posisjon i arbeidet for å stanse den alvorlige atomforurensningen fra Sellafield-anleggene, at Halden-reaktoren tester MOx-brensel nettopp fra Sellafield, og hvis dette svekker Norges muligheter til å bekjempe atomforurensningen som truer matfatet vårt langs hele kysten, vil statsråden ta initiativ til at Halden-reaktoren i framtiden ikke skal ta i mot MOx-brensel fra Sellafield?


Les hele debatten