Spørretimespørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til nærings- og handelsministeren

Om å føreta seg noko for å sikra ei langsiktig finansiell løysing for Kværnerkonsernet, og dermed også sikra arbeidsplassar og kompetanse i Norge

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Kværnerkonsernet, med sine 35 000 tilsette, har unik kompetanse og dermed avgjerande betydning for olje- og gassindustrien. Ringverknadene er store, til dømes for leverandørindustrien og for ulike regionar og lokalsamfunn. Rogaland er eit døme på det siste, 2 300 personar er tilsette i Kværner Rosenberg og Kværner Egersund. Det føreligg eit framlegg til ei langsiktig finansiell løysing for Kværner.

Vil statsråden føreta seg noko for å sikra ei slik løysing og dermed også sikra arbeidsplassar og kompetanse i Norge?


Les hele debatten