Spørretimespørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å videreføre prosessen med utflytting av Statskjøps virksomhet til Narvik

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Stoltenberg-regjeringen arbeidet aktivt med desentralisering og utflytting av statlige arbeidsoppgaver fra hovedstadsområdet. Som et ledd i dette arbeidet ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere Statskjøps framtidige rolle, organisering og lokalisering. Arbeidsgruppen skulle ta utgangspunkt i at Statskjøps virksomhet skal flyttes til Narvik.

Vil statsråden videreføre prosessen med utflytting av Statskjøps virksomhet?


Les hele debatten