Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til finansministeren

Om forskjeller som mva.-systemet fører til mellom transportnæringen til lands og til sjøs, med henvisning bl.a. til anleggsarbeid ved veg- og havneutbygging

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av finansminister Per-Kristian Foss

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Det har i den siste tiden vært fokus på forskjeller som mva-systemet fører til mellom transportnæringen til lands og til sjøs. For eksempel må det beregnes mva på transport mellom anlegg til Statens vegvesen om denne foregår på kjøl, mens landtransport er fritatt. Anleggsarbeid vedrørende veiutbygginger er fritatt mva, mens tilsvarende ved havner er mva-pliktig.

Hva er årsaken til dette, og vil statsråden vurdere å fremme forslag om å likestille avgiftssystemet for disse to næringene?


Les hele debatten