Spørretimespørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om oppfølging av stortingsvedtaket om marin sektor som et av hovedsatsingsområdene innen forskning

Datert: 15.11.2001
Fremsatt av: Rolf Reikvam (SV)
Besvart: 21.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 39 for 1998-1999 Forskning ved et tidsskille vedtok Stortinget at marin sektor skulle være et av hovedsatsingsområdene innen forskning.

På hvilken måte ønsker statsråden å følge dette opp?


Les hele debatten