Spørretimespørsmål fra André Kvakkestad (FrP) til utdannings- og forskningsministeren

Om å fremme tiltak eller forslag til lovendringer som sikrer at personer dømt for grov vold ikke får arbeide i skolen

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

André Kvakkestad (FrP)

Spørsmål

André Kvakkestad (FrP): I Verdens Gang 4. november 2001 ble det vist til en dom der bl.a. to miljøarbeidere ved en barneskole ble dømt for særlig brutal vold. Dette er personer som i sitt arbeid skal være forbilder for barn og rollemodeller ved konflikthåndtering.

Vil statsråden fremme nødvendige tiltak eller forslag om lovendringer, slik at personer dømt for grov vold ikke får arbeide i skolen?


Les hele debatten