Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om å få iverksatt et prøveprosjekt hvor utsatte kvinner utstyres med voldsalarmer

Datert: 15.11.2001
Besvart: 21.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Det er dessverre et faktum at mange norske kvinner daglig utsettes for vold og trusler, noe som fører til redusert livskvalitet.

Vil statsråden ta initiativ til at det iverksettes et prøveprosjekt hvor et antall utsatte kvinner utstyres med voldsalarmer?


Les hele debatten