Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til landbruksministeren

Om dagens kyllingproduksjon sett i forhold til dyrevernloven § 5, og tiltak for å bedre etikken i produksjonen

Datert: 16.11.2001
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 09.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Mener Regjeringa at dagens kyllingproduksjon overholder bestemmelsene i dyrevernloven § 5, og hvilke tiltak akter Regjeringa å iverksette for å bedre etikken i kyllingproduksjonen?


Les hele debatten