Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om å selge 2000 beltevogner som Forsvaret skal kvitte seg med, og som andre kunne ha behov for, i stedet for at de blir hogd opp til skrapjern

Datert: 21.11.2001
Besvart: 09.01.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret skal kvitte seg med ca. 2 000 bandvogner av type BV 202 og dette skjer ved at disse blir hogd opp til skrapjern.

Hadde det ikke vært bedre om disse hadde blitt solgt, enten hele, eventuelt som deler, til de som kunne ha behov for denne type kjøretøy, enten i sitt arbeid eller fritid?


Les hele debatten