Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til samferdselsministeren

Om å endre regelverket slik at det ikke gis anledning til å belaste kollektivtrafikken med bompenger i fergeavløsningsprosjekter

Datert: 21.11.2001
Besvart: 09.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Etter Vegdirektoratet sine retningslinjer skal følgende trafikantgrupper som hovedregel ikke betale bompenger: passasjerer i alle typer kjøretøy, busspassasjerer og kollektivtransportkjøretøy i rute. Det gis likevel mulighet for unntak fra regelen når det gjelder fergeavløsningsprosjekter.

Vil statsråden vurdere å endre regelverket slik at det ikke gis anledning å belaste kollektivtrafikken med bompenger i fergeavløsningssamband?


Les hele debatten