Spørretimespørsmål fra Britt Hildeng (A) til barne- og familieministeren

Om at barn som har brutt ut av isolerte trossamfunn, i liten utstrekning får del i rettigheter som gjelder utdannelse, helse og trygdeytelser

Datert: 12.11.2001
Besvart: 09.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Redd Barna avholdt 12. november 2001 en konferanse om barns oppvekst i isolerte trossamfunn. Konferansen avdekket problemer barn og unge har fått etter å ha brutt ut av slike samfunn. Utdannelse, helse og trygdeytelser er rettigheter disse barna i liten utstrekning får del i.

Hva vil statsråden gjøre med dette?


Les hele debatten