Spørretimespørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til nærings- og handelsministeren

Om å få oversatt flere standarder i EU-regelverket for det indre marked til norsk, spesielt på områder hvor standardene utfyller det norske lovverket

Datert: 22.11.2001
Besvart: 09.01.2002 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): EØS-avtalen innebærer at EU-regelverket for det indre marked også gjelder i Norge. Norske lover og forskrifter som tar hensyn til EØS-direktiver, angir overordnede funksjonelle krav. Av totalt ca. 14 000 gyldige standarder og normer foreligger pr. dato ca. 2 600 på norsk, hvorav ca. 750 er oversatte europeiske standarder.

Vil statsråden ta initiativ til at vi også i Norge kan få oversatt flere standarder til norsk, spesielt på områder hvor standardene utfyller det norske lovverket?


Les hele debatten