Muntlig spørsmål fra Jens Stoltenberg (A) til statsministeren

Om hvorvidt statsministeren er enig i den såkalte arbeidslinjen, satsing på å få folk i arbeid, både for å unngå ledighet og bekjempe sosial urettferdighet

Datert: 07.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Jens Stoltenberg (A)

Spørsmål

Jens Stoltenberg (A):


Les hele debatten