Muntlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om det å gi støtte til ACE-skoler med et ekstremt og nedverdigende kvinnesyn og læremidler som bryter med likestillingsloven, og om Regjeringens ønske om å forbedre privatskoleloven

Datert: 07.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A):


Les hele debatten