Muntlig spørsmål fra Trond Giske (A) til utdannings- og forskningsministeren

Om den offentlige skolen som møteplass, og om det bekymringsfulle i en oppsplitting av elevene i ulike religiøse skoler

Datert: 07.11.2001
Besvart: 07.11.2001 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A):


Les hele debatten