Muntlig spørsmål fra Inger S. Enger (Sp) til miljøvernministeren

Om utgiftskompensasjon til kommunene for uttak av skadegjørende rovvilt, med henvisning til at alle utgifter dekkes når Statens naturoppsyn gjør jobben

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Inger S. Enger (Sp)

Spørsmål

Inger S. Enger (Sp):


Les hele debatten