Muntlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kirke- og kulturministeren

Om tiltak for å unngå at nasjonalskatter forsvinner fra Nasjonalgalleriet, med henvisning til mangler avdekket ved Riksrevisjonens gjennomgang av et tilfeldig utvalg

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP):


Les hele debatten