Muntlig spørsmål fra Eva M. Nielsen (A) til kirke- og kulturministeren

Om hva som blir gjort for å øke kvinneandelen i ledende stillinger i Kirken, med spesiell henvisning til utnevning av proster

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Eva M. Nielsen (A)

Spørsmål

Eva M. Nielsen (A):


Les hele debatten