Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om økonomiske konsekvenser av Kyoto-avtalen for Norge, i første rekke i form av lavere etterspørsel etter olje og gass

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten