Muntlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om skolebudsjettkutt og læreroppsigelser sett på bakgrunn av økningen av vold og trusler i skolen og lærerrekruttering som moment i voldsforebyggingen, og om politi i problemskoler

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A):


Les hele debatten