Muntlig spørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til kirke- og kulturministeren

Om å sikre NRK som en reklamefri allmennkringkaster, om nødvendig ved å bruke betydelige midler over statsbudsjettet

Datert: 14.11.2001
Besvart: 14.11.2001 av kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp):


Les hele debatten