Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Om at fylkeskommunene ikke har hatt nok behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere, mens private institusjoner har hatt betydelig ledig kapasitet

Datert: 19.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): Det har lenge vært et problem at fylkeskommunene ikke har hatt nok behandlingsplasser for rusbehandling, mens private behandlingsinstitusjoner har hatt betydelig ledig behandlingskapasitet.

Hva vil statsråden gjøre med dette når nå staten overtar de fylkeskommunale spesialinstitusjonene for rusbehandling?


Les hele debatten