Spørretimespørsmål fra Leif Lund (A) til forsvarsministeren

Om sykefraværsutviklingen i Forsvaret i forbindelse med den store omstillingsprosessen, og hvilke tiltak som er iverksatt for å gjøre prosessen best mulig

Datert: 19.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Leif Lund (A)

Spørsmål

Leif Lund (A): Omstillingsprosesser på arbeidsplasser medfører ofte usikkerhet og følgelig slitasje blant de ansatte. Dette fører i sin tur ofte til økt sykefravær. Forsvaret er en stor arbeidsplass som nå befinner seg i den største omstillingsprosessen noensinne.

Kan statsråden redegjøre for utviklingen blant de ansatte i Forsvaret med tanke på sykefraværet og hvilke tiltak som er iverksatt for å gjøre prosessen best mulig?


Les hele debatten