Spørretimespørsmål fra May Hansen (SV) til helseministeren

Om tiltak for å bedre asylsøkeres psykiske helse

Datert: 19.12.2001
Besvart: 09.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Den psykiske helsen til asylsøkere er ofte dårlig av ulike årsaker. Den medisinske oppfølgingen er mange steder for dårlig. Helsetilstanden blir ofte forverret av at man bor i mottak i to til tre år på et rom med flere barn. Usikkerheten om man får opphold eller ikke, er også en medvirkende årsak. Dette rammer hele familien, og barn lever under uverdige forhold over tid.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å bedre helsetilstanden for dem det gjelder?


Les hele debatten