Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til utenriksministeren

Om at UD i fjor høst nektet justisråd Lasse Qvigstad ved ambassaden i Washington å publisere en kronikk med synspunkter man fryktet kunne bli oppfattet som Norges offisielle holdning til amerikanske militærtribunaler

Datert: 02.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I Aftenposten 2. januar 2002 opplyses det at Utenriksdepartementet i fjor høst nektet daværende justisråd Lasse Qvigstad ved Norges ambassade i Washington å publisere en kronikk fordi den inneholdt synspunkter som en fryktet kunne bli oppfattet som Norges offisielle holdning til amerikanske militærtribunaler.

På hvilken måte mener utenriksministeren at synspunktene i denne kronikken adskilte seg fra Norges holdning?


Les hele debatten