Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til utenriksministeren

Om hvorvidt det er Regjeringens oppfatning at Israel er å regne som okkupant på Vestbredden og i Gaza, og at utbyggingen av bosettinger der er i strid med folkeretten

Datert: 03.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Den norske regjeringen legger tilsynelatende vekt på å opptre nøytralt i konflikten mellom Israel og palestinerne. Dette til tross for at Israel gjennom blant annet Sikkerhetsrådets resolusjon 242 av 1967, er karakterisert som okkupant overfor palestinerne.

Er det Regjeringens oppfatning at Israel er å regne som okkupant på Vestbredden og Gaza, og at den israelske utbyggingen av bosettinger i disse områdene er i strid med folkeretten?


Les hele debatten