Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til kultur- og kirkeministeren

Om at NRK har lagt ned kortbølgesendingene, noe som spesielt rammer handelsflåten

Datert: 03.01.2002
Besvart: 09.01.2002 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Styret i NRK har lagt ned kortbølgesendingene. Dette rammer spesielt handelsflåten. Kystpartiet har vært, og er, en pådriver for å opprettholde et tilfredsstillende sendetilbud for fiske- og handelsflåten. Det har vært tverrpolitisk enighet om viktigheten av disse sendingene. Det er derfor med stor undring vi nå registrerer at NRK uten politisk behandling legger ned kortbølgesendingene.

Hvordan ser statsråden på denne beslutningen, og vil det bli tatt initiativ for å starte opp sendingene på nytt?


Les hele debatten