Spørretimespørsmål fra Inge Ryan (SV) til samferdselsministeren

Om å ta initiativ til at Statoils frakt av propangass gjennom Nord-Trøndelag og deler av Nordland videreføres på jernbanen, da vegstrekninga er svært ulykkesutsatt

Datert: 08.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Inge Ryan (SV)

Spørsmål

Inge Ryan (SV): Fra våren av vil Statoil overføre transporten av propangass fra jernbane til vei gjennom Nord-Trøndelag og deler av Nordland. Store deler av denne veistrekninga er svært ulykkesutsatt, og det har i de siste årene vært en rekke ulykker med vogntog her. Dersom det skulle skje ulykker med vogntog som frakter propan, vil konsekvensene kunne bli dramatiske.

Vil statsråden ta initiativ til at frakten av propangass videreføres på jernbanen i stedet for at den overføres til vei?


Les hele debatten