Spørretimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om hvordan det offentlige hjelpeapparatet og kriminalomsorgen er rustet til å imøtekomme forvaringsreformen, som bl.a. omfatter psykisk utviklingshemmede

Datert: 09.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Forvaringsordningen, som skal erstatte sikringsinstituttet, har trådt i kraft fra årsskiftet. Samtidig rapporterer flere aviser om kritikkverdig medisinering av seksualforbryter under sikring.

I hvilken grad er det offentlige hjelpeapparatet og kriminalomsorgen rustet til å imøtekomme reformen hvor bl.a. psykisk utviklingshemmede er omfattet, og settes det i verk særskilte tiltak fra statsrådens side i anledningen iverksettelsen av forvaringsreformen?


Les hele debatten