Spørretimespørsmål fra Eli Sollied Øveraas (Sp) til helseministeren

Om kven som har myndigheit til å leggje ned sjukehus - regionstyra for helseføretaka eller Stortinget

Datert: 09.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av helseminister Dagfinn Høybråten

Eli Sollied Øveraas (Sp)

Spørsmål

Eli Sollied Øveraas (Sp): Etter at staten overtok sjukehusa frå 1. januar 2002 har ansvaret for drift, funksjonsfordeling og ressursforvaltning blitt overført til dei ulike regionstyra for helseforetaka. I Møre og Romsdal har det vore brei politisk semje om å oppretthalde dei fire sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og Kristiansund.

Har helseforetaka også myndigheit til å legge ned sjukehus, eller er det Stortinget, og berre Stortinget, som har denne myndigheita?


Les hele debatten