Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Om at flere vegstrekninger i Hedmark har fått redusert hastigheten fra 80 til 70 km/t, selv om de har den beste standarden og et godt vintervedlikehold

Datert: 09.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark har flere veistrekninger fått redusert hastigheten fra 80 til 70 km/t, til ergrelse for mange trafikanter, både private og næringslivet.

Synes statsråden det er riktig med denne reduksjonen når man samtidig er klar over at dette ofte er veistrekninger som fra før har den beste veistandarden samt et godt vedlikehold av vinterveiene og, ikke minst, er en av våre viktigste transportveier?


Les hele debatten