Spørretimespørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utviklingsministeren

Om de viktigste konkrete resultater av norsk bistand for 2000, og å gjøre informasjon om slike resultater lettere tilgjengelig

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Utenriksdepartementet ga nylig ut "Norsk bistand i fokus", blant annet med rapport om norsk utviklingssamarbeid i 2000. Rapporten gir et godt bilde av mål og retning for norsk bistand, men sier lite eller ingenting om hvilke konkrete resultater som ble oppnådd.

Hvilke konkrete resultater av norsk bistand vil Regjeringen trekke fram som de viktigste for 2000, og hva vil Regjeringen gjøre for at informasjon om konkrete resultater av utviklingssamarbeidet skal bli lettere tilgjengelig?


Les hele debatten