Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvorvidt statsråden også vurderer å endre fylkesgrensene, med henvisning til tidligere uttalelse om at det er ønskelig med færre kommuner

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Kommunal- og regionalministeren har tidligere uttalt at det er ønskelig med færre kommuner, blant annet på bakgrunn av mange små kommuners økonomiske og faglige kompetanse til å ivareta sine oppgaver.

Vurderer statsråden også å endre fylkesgrensene?


Les hele debatten