Spørretimespørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Om kvalifisering til fiske på sild

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Fiskeribladet meldte 28. desember 2001 at fleire fiskarar lot vere å prøve å kvalifisere seg for fiske på silda fordi beskjeden frå departementet var at fiske i 2001 ikkje ville bli tatt omsyn til i tildeling av kvotar. Då forskrifta for framtidig deltaking i sildefisket kom, viste det seg at aktivitet fram til 24. september 2001 hadde betydning likevel.

Korleis meiner statsråden at fiskarane skal forhalde seg til meldingane frå departementet i forhold til kvalifisering til fiske?


Les hele debatten