Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Om å forenkle prosedyren for godkjenning av fagplaner og eksamener for private høgskoler

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Stortinget har vedtatt å forenkle prosedyren for godkjenning av fagplaner og eksamener for private høgskoler. For offentlige høgskoler skal institusjonen sjøl vedta opprettelse av studietilbud for inntil 3 år. For private høgskoler er regelverket fortsatt omfattende med lang saksbehandlingstid. Det kan fortsatt ta opp til ett år før godkjenning blir gitt.

Hvilke initiativ vil statsråden ta for å forenkle godkjenningsprosedyren?


Les hele debatten