Spørretimespørsmål fra Åslaug Haga (Sp) til utenriksministeren

Om utenriksministerens begrunnelse for å foreslå en annen prosedyre for en eventuell ny folkeavstemning om EU-medlemskap enn den man hadde i 1972 og 1994

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av utenriksminister Jan Petersen

Åslaug Haga (Sp)

Spørsmål

Åslaug Haga (Sp): Det er reist en debatt om spillereglene i forbindelse med en eventuell ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Utenriksministeren har gitt uttrykk for at han ønsker en folkeavstemning i forkant av at Regjeringa sender EU-søknad.

Hva er utenriksministerens begrunnelse for å foreslå en annen prosedyre enn den man hadde i 1972 og 1994, og vil utenriksministeren forplikte seg til å avholde en folkeavstemning etter at forhandlingsresultatet er kjent?


Les hele debatten