Spørretimespørsmål fra Karl-Anton Swensen (Kp) til kommunal- og regionalministeren

Om hvordan antallet kommuner skal reduseres med 100, slik statsråden går inn for, og om geografisk nærhet til tjenestene som et viktig kvalitetsaspekt

Datert: 10.01.2002
Besvart: 16.01.2002 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karl-Anton Swensen (Kp)

Spørsmål

Karl-Anton Swensen (Kp): Statsråden mener at det er for mange kommuner og at man bør redusere antallet med 100. Ønsket er en bedre offentlig sektor. Kystpartiet vil reise tvil om man får et bedre og mer effektivt tjenestetilbud ved kommunesammenslåingene.

Ser ikke statsråden at geografisk nærhet til tjenestene er et viktig aspekt ved kvaliteten på disse, og hvorledes ser statsråden for seg at antall kommuner skal reduseres?


Les hele debatten