Spørretimespørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til barne- og familieministeren

Om å gjøre noe med reklame som fokuserer på kropp og sex hos barn

Datert: 14.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Debatten om barn og reklame har den senere tid vært oppe i media. Denne gangen har debatten i hovedsak dreid seg om barn og leker. I stedet for å rette søkelyset på dette, burde man heller rette fokus på hvordan reklamen fremstiller barn og unge. Reklamen er i økende grad kroppsfiksert, og mange av modellene blir fremstilt som små kvinner og menn som vrikker og vrir seg i de fleste av våre TV-kanaler.

Vil statsråden gjøre noe med slike reklameinnslag som åpenbart fokuserer på kropp og sex hos barn?


Les hele debatten