Spørretimespørsmål fra Geir-Ketil Hansen (SV) til samferdselsministeren

Om opprettholdelse av dagens standard for trafikk på kortbanenettet mht. setekapasitet, toalett og trykkabin, og ev. krav om satellittbasert navigasjon og avansert terrengvarslingssystem

Datert: 14.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Geir-Ketil Hansen (SV)

Spørsmål

Geir-Ketil Hansen (SV): Anbudsdokumentene for trafikk på kortbanenettet for perioden fra og med 2003 er for tiden under sluttbehandling i Samferdselsdepartementet. Kriteriene for denne trafikken er meget viktige for brukerne.

Kan statsråden bekrefte at dagens standard med hensyn til setekapasitet, toalett og trykkabin vil bli opprettholdt, og vil det bli krav om at flyene skal ha eller kan installere utstyr for å bruke satellittbasert navigasjon og utstyr for å se andre fly i luften samt ha avansert terrengvarslingssystem?


Les hele debatten