Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til barne- og familieministeren

Om at kommunene Alvdal, Tynset og Tolga ikke får effektivisere barnevernet gjennom sammenslåing med begrunnelse i lovverket

Datert: 16.01.2002
Besvart: 23.01.2002 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Viser til oppslag i Aftenposten 14. januar 2002 hvor tre kommuner i Nord-Østerdal ikke får effektivisere barnevernet gjennom sammenslåing med begrunnelse i lovverket. Kommunene Alvdal, Tynset og Tolga sitt initiativ på barnevernsområdet viser at de tar signalene fra Regjeringen på alvor om fornyelse og modernisering av offentlig sektor.

Hva vil statsråden gjøre for at kommunene i Nord-Østerdal kan gi barn og familier i krise best mulig hjelp?


Les hele debatten